Zang, arran­ge­men­ten, gitaar, hang, fluit, percussie
Elco van Alphen

Zang, arran­ge­men­ten, accor­de­on, percussie
Margo Lötters

Aantal voor­stel­lin­gen maxi­maal 3 op één dag

Wat?

con­cert

Waar?

tuin / woon­ka­mer / activiteitenlokaal

Voor wie?

in over­leg 10 tot 15 men­sen met een inten­sie­ve zorg­vraag en hun begeleiders

Hoe lang?

drie kwar­tier

Meer weten?

Of bel: 06 — 22 05 88 44

We spelen graag huiskamerconcerten: een kleinschalig en toegespitst muziekprogramma dat in de directe en vertrouwde woonomgeving plaatsvindt. Het zijn bijzondere activiteiten om met regelmaat terug te laten komen, maar ook voor zomaar een keer tussendoor of voor een speciale gelegenheid. We spelen in op de vraag van de groep. Soms ontstaat een verstild belevingsconcert, een andere keer een uitbundig en vrolijk liedjes programma. Het publiek wordt altijd direct betrokken bij de huiskamerconcerten.

Vaak ont­staan er nieu­we com­po­si­ties die pas­sen bij de men­sen voor wie we spe­len. In de lied­jes komen woor­den en klan­ken voor die ons publiek graag gebruikt. In de huis­ka­mer­con­cer­ten spe­len we op de dro­me­ri­ge hang­drum en gebrui­ken we swin­gen­de beats. Alle muziek is door ons zelf gepro­du­ceerd en je vindt een aan­tal tracks op Spotify, Youtube en Apple Music. Zo kun je ook voor­af en na afloop nog genie­ten van onze muziek.

Alle voorstellingen