Trainer
Elco van Alphen

Wat?

school van de zintuigen

Voor wie?

voor bege­lei­ders in de zorg, voor ouders en mantelzorgers

Aantal deelnemers?

maxi­maal 12

Hoe lang?

één dag

Meer weten?

Of bel: 06 — 22 05 88 44

Theater is verbeelding, je verplaatsen in de leefwereld van een ander

Theater is ver­beel­ding, je ver­plaat­sen in de leef­we­reld van een ander. Dat kan alleen als je goed kijkt naar de ander, wat zeg­gen zijn fysie­ke uitin­gen? In ieder geval veel meer dan zijn taal. Geluid, geur, smaak, aan­ra­ken, kij­ken, sfeer vor­men een wereld vol erva­rin­gen en emo­ties die inge­zet kun­nen wor­den om de ander te laten genie­ten en met elkaar te communiceren.

Vanuit deze basis ga je zelf aan de slag om een the­a­ter­ac­ti­vi­teit te ont­wik­ke­len die je kunt inzet­ten in jouw dage­lijk­se bege­lei­ding van men­sen met een gro­te zorgvraag.

Alle trainingen