FAQ items aan het laden…

Onze voorstellingen

School van de zintuigen

Onze unie­ke bena­de­rings­wij­ze is prak­tijk­ge­richt en bedoeld voor wer­kers in de zorg, ouders, man­tel­zor­gers en stu­den­ten. Wij trai­nen altijd op loca­tie en bie­den een aan­tal ver­schil­len­de trai­nin­gen aan die los of in com­bi­na­tie met elkaar gege­ven kun­nen worden.

Géén pluche, wèl prachtig theater!