Tekst, zang, accordeon
Margo Lötters

Tekst, zang, gitaar, hang
Elco van Alphen

Videoclip 
Frédérique Leopold

Aantal voor­stel­lin­gen maxi­maal 3 op één dag

Wat?

muzi­ka­le voorstelling

Waar?

tuin / woon­ka­mer / activiteitenlokaal

Voor wie?

maxi­maal 15 men­sen met een gro­te zorg­vraag en hun begeleiders

Hoe lang?

drie kwar­tier

Meer weten?

Of bel: 06 — 22 05 88 44

De honingbij… Zoem, zoem, pets, AUWWWWWWW!

Wat zijn er veel mooie lied­je geschre­ven bij De Lachende Zon de afge­lo­pen jaren. De lied­jes zijn vaak voor iemand spe­ci­aal gemaakt maar geluk­kig zijn ze voor ieder­een leuk. Vies Liesje, Rock en Roll, Mama Mien, Sloddervis, Blaadjes Blues en natuur­lijk Beestachtig Vrolijk zijn een paar hits die we zeker gaan spelen.

Het leu­ke van de lied­jes is dat je zelf mee kunt doen. Niet alleen zin­gen hoor, maar ook klap­pen, dan­sen, ver­zin­nen van die­ren en gelui­den maken. Een swin­gen­de voor­stel­ling met lied­jes die nog lang in je hoofd blij­ven zitten.

Voorstellingsfoto’s

Alle voorstellingen