Wauw, wat een energie!

We heb­ben drie maal de één­daag­se trai­ning ‘Jouw Geluid’ gege­ven waar­in je op een een­vou­di­ge en prak­ti­sche manier leert een muziek­ac­ti­vi­teit te maken voor iemand met een ern­sti­ge ver­stan­de­lij­ke beper­king. De trai­nings­da­gen zaten bin­nen een mum van tijd vol en de deel­ne­mers waren zéér enthou­si­ast en gedreven.

Enkele reacties van de deelnemers

“Wat een bij­zon­de­re erva­ring was dit, zoveel gehoord, gezien en gedaan. De wereld van de EMB-bewo­ner is na deze dag nog waar­de­vol­ler gewor­den. Kan er veel mee en zal dit ook zeker gaan gebruiken.”

“Elco doet het met veel pas­sie en betrok­ken­heid. Geweldig!”

“Ik vond het fijn dat er les gege­ven werd van­uit erva­ring. Ik heb genoeg idee­ën op kun­nen pik­ken om te gebrui­ken en er was aan­moe­di­ging en per­soon­lij­ke aandacht.”

Voor info en het geven van een van onze trai­nin­gen bij jou op loca­tie: manon@delachendezon.nl, 06 22 05 88 44