Trainer
Margo Lötters

Wat?

school van de zintuigen

Voor wie?

voor bege­lei­ders in de zorg, voor ouders en mantelzorgers

Aantal deelnemers?

maxi­maal 12

Hoe lang?

dag­deel

Meer weten?

Of bel: 06 — 22 05 88 44

Structuren herkennen en bespelen

Ook men­sen met een ver­stan­de­lij­ke beper­king kun­nen autis­me heb­ben. Als je kunt mee­spe­len met iemand met autis­me heb je de ingang om spe­len­der­wijs met hen te com­mu­ni­ce­ren gevon­den. Al het spel heeft te maken met het orde­nen van dingen.

We gaan in deze work­shop mee­spe­len met de per­soon met gro­te zorg­vraag, waar­on­der autis­me, door jezelf te laten stu­ren in spel, te wer­ken met afstand en nabij­heid, vol­gen, spie­ge­len, her­ha­ling, emo­ties uit­ver­gro­ten en het maken van patro­nen in muziek en spel.

Alle trainingen