Project omschrijving

Trainer
Elco van Alphen

Wat?

school van de zintuigen

Voor wie?

voor bege­lei­ders in de zorg, voor ouders en mantelzorgers

Aantal deelnemers?

maxi­maal 12

Hoe lang?

dag­deel of dag

Meer weten?

info@delachendezon.nl

Of bel: 06 — 22 05 88 44

Maak gebruik van persoonlijk geluid, klank en ritme

Muziek raakt en ver­bindt, zon­der taal en op een diep niveau. Iedereen heeft zijn eigen geluid, klank en rit­me. Door dit per­soon­lij­ke geluid van iemand te ont­dek­ken, kun je samen muziek gaan maken.

Je hoeft hier hele­maal niet muzi­kaal voor te zijn. Je lichaam en je stem zijn het bes­te instru­ment: klap­pen, lachen, tik­ken, hum­men, neu­ri­ën, zin­gen: het zijn alle­maal instru­men­ten die we heel doel­be­wust gaan gebruiken.

Deze bena­de­rings­wij­ze is ont­staan uit jaren­lan­ge prak­tijk­er­va­ring. We bie­den je prak­ti­sche hand­vat­ten om geluid en muziek een vas­te plek te geven in iemand’s dagprogramma.

Alle trainingen