Concept, spel en arran­ge­men­ten Elco van Alphen • Spel en arran­ge­men­ten Margo Lötters • Eindregie Erik Krabbenborg • Poppen en decor Linda Anneveld – Compagnie Daad • Smijtpoppen Monique Robben • Drum en per­cus­sie Arthur Bont • Bas Lucas Beukers • Opnamestudio en gitaar Janos Koolen • Trailer Jan van der Ven • Illustratie Paula Gerritsen • Webdesign, fly­er en foto’s Jan van Kempen — GXplus • Foto’s, pro­duc­tie­on­der­steu­ning en fond­sen­wer­ving Manon van Hees

Opbouw 1 uur • Afbouw 30 minu­ten • Aantal voor­stel­lin­gen maxi­maal drie op één dag

Deze voor­stel­ling is moge­lijk gemaakt door:

Wat?

muzi­kaal zintuigtheater

Waar?

gro­te zaal of bui­ten — mini­maal 15 x 15 meter

Voor wie?

maxi­maal 15 men­sen met een gro­te zorg­vraag en hun begeleiders

Hoe lang?

drie kwar­tier

Meer weten?

Of bel: 06 — 22 05 88 44

“Kijk met je hart,
met je ogen zie je niets”

– citaat ‘le Petit Prince’ –

Kijk eens naar jezelf. Wie is dat daar in de spiegel? Je ziet jezelf, we zien elkaar. De twee dames, een zo goed als identieke tweeling, zijn wat onzeker omdat ze denken dat anderen hen niet mooi vinden. Echte schoonheid zit van binnen.

In de nieu­we voor­stel­ling Spiegel zijn geluid en muziek erg belang­rijk. Een uni­ver­se­le taal die ieder­een kent, her­kent en die zorgt voor ver­bin­ding. Het dro­me­ri­ge geluid van de hang wordt gecom­bi­neerd met ste­vi­ge funk voor de sab­bel- en smijt­pop­pen. De spe­lers en muzi­kan­ten, Elco en Margo, spe­len met pop­pen, met spie­gels, met instru­men­ten en met jou. Er wordt gestreeld en gesme­ten, gezon­gen en gekrijst, gedanst en gestild. Het draait om jou. Spiegel.

Hier kun je alle muziek van ‘Spiegel’ beluisteren om voor- of na te genieten van de voorstelling.

  1. Verlegen 10:28
  2. Hangen 10:32
  3. Spiegel 10:25
  4. Smijtpoppen-Funk 10:24
  5. Trommelen 10:23
  6. Spiegel-Liedje 2:22

Voorstellingsfoto’s

Alle voorstellingen